Healthy Climate Monitor

De Healthy Climate Monitor is de meest eenvoudig te gebruiken, uitgebreide klimaatmonitor die er bestaat. Je kunt er heel eenvoudig continue klimaatmetingen mee doen.

Meetinstrument klimaat

De Healthy Climate Monitor is een meetinstrument waarmee het binnenklimaat van een stal 24/7 wordt gemeten door sensoren en camera's.

De camerabeelden tonen het natuurlijke gedrag van de dieren. De sensormetingen tonen de mogelijke oorzaak van dit gedrag.

Hiermee krijg je:
1. Inzicht in het klimaat en het daarbij horende gedrag van de dieren
2. Advies voor optimalisatie van het binnenklimaat in stallen
3. Kostenbesparing en hogere opbrengst

Bezoek de website